Jag har en bekännelse

Vi fastigheter släpper ut lika mycket som bilarna. Låt oss ändra på det!

I Sverige finns stor kunskap om klimatsmart byggande, både inom forskning och bland många innovativa företag.

Nu gäller det att alla som äger byggnader – stora som små – verkligen börjar efterfråga klimatsmarta produkter och tjänster inom bygg och förvaltning. Det krävs för att den väldiga klimatpåverkan från bygg- och fastighetssektorn ska minska i tillräckligt snabb takt.

Bekännelser från en byggnad

Fortsätter vi så här når vi inte klimatmålen!

Världen står inför mycket stora utmaningar för att klara av de klimatförändringar som sker på grund av mänsklig påverkan på vår miljö.

Många sopsorterar, tänker sig för innan de flyger och låter bilen stå. Men hur många känner ens till att våra hus är en av de värsta miljöbovarna?

18

Byggsektorn släpper ut 18 procent av alla växthusgaser

Det innebär att byggsektorn svarar för lika mycket utsläpp som alla våra bilar.

31

31 procent av all energianvändning kommer från byggsektorn

Hälften av sektorns energianvändning går till uppvärmning och varmvatten.

31

31 procent av allt avfall kommer från byggsektorn

Inom bostadsbyggande återvinns bara 9 procent av allt byggavfall.

Byggsektorn släpper ut 18 procent av alla växthusgaser. 31 procent av all energianvändning kommer från byggnader. Och 31 procent av allt avfall.

Vår energianvändning minskar hela tiden, men ny teknik visar att vi i vart fall i teorin skulle kunna plocka bort i stort sett all energi för uppvärmning

Byggbranschen producerar ca 8,3 miljoner ton icke-farligt varje år.  Inom bostadsbyggande återvinns bara 9 procent av allt byggavfall.

Därför behöver alla som beställer och utför byggnation och renovering tänka igenom hur man på bästa sätt ser till att skapa ett så klimatsmart val som möjligt. Vare sig vi är en bostadsförening, villaägare, liten eller stor fastighetsägare eller byggföretag.

Rädda världen! Var med oss och jobba för klimatsmart byggande och renovering!

Följ oss gärna på Facebook där vi kontinuerligt kommer att fylla på med information, råd och tips för alla som beställer, bygger eller av andra skäl är intresserad av hållbart byggande.

Följ oss på facebook

Vi jobbar för att minska byggbranschens miljöpåverkan

Bygg klimatsmart är ett initiativ med syfte att uppmärksamma att byggbranschen står för en stor andel av all miljöpåverkan i landet.

Med siktet inställt på att Sverige senast 2045 inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären är det hög tid för bygg- och fastighetssektorn att ställa om till ett mer hållbart förhållningssätt.

Vi på Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) vill sätta ribban högt tillsammans med branschen. Alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med byggande ska kunna vända sig till oss för information om hållbart byggande. Vare sig man är villaägare, bostadsrättsförening, stor eller liten fastighetsägare eller byggare.

Vi vill göra skillnad och få fler att bygga hållbart, dels genom att visa hur och dels genom att sprida kunskap.

Vi är Bygg klimatsmart

Bygg klimatsmart är ett initiativ från Informationscentrum för hållbart byggande – som vill väcka tanken, visa siffrorna och ge dig verktygen att gå vidare. Vi pratar om hållbarhet i byggbranschen. För trots att det finns mängder av kunskap och information så går utvecklingen i hållbar riktning för långsamt. Vi vill nå dig som beställare, som konsument, som fastighetsägare, som hobbysnickare och berätta hur läget är – och vad du kan göra åt det. För det finns massor att göra och tillsammans kan vi åstadkomma mycket. Tillsammans jobbar vi för att uppnå klimatmålen 2045.

ICHB drivs av Svensk Byggtjänst på uppdrag av Boverket med utgångspunkt från ett regeringsuppdrag

ICHB

Vi står bakom Informationscentrum för hållbart byggande:

IVL Svenska Miljöinstitutet Rise - Research Institutes of Sweden Energikontoren Sverige SUST - Sustainable Innovation